Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Kenny Nagelkerke. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Kenny Nagelkerke is aangesloten bij DuPho. Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam onder depotnummer 6/2022 en welke u op deze pagina gratis ter beschikking worden gesteld.